The Newsrupt

WORKOUT

ദിവസവും നൂറ് കലോറി വരെ കുറക്കണോ?; ഇതാ ഒരു എളുപ്പ വഴി 

Workout

ദിവസവും നൂറ് കലോറി വരെ കുറക്കണോ?; ഇതാ ഒരു എളുപ്പ വഴി 

Posted 18 Jun, 2018 at 09:01 AM
ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവുമധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന വ്യായാമ മുറയാണിത്. തുട, കാല്‍പാദം, കാല്‍വണ്ണ, കൈ തുടങ്ങി ശരീരത്തിന് മൊത്തം പ്രയോജനം ചെയ്യും